PERSPEKTYWY
Dewiza

Środa, 7 - Grudzień 2022r.
menu

A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania

1. Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesie produkcji-słuchacz:

1) dobiera sposób zaopatrzenia materiałowego do potrzeb systemu produkcyjnego;

2) dobiera urządzenia techniczne do formy organizacji procesu produkcyjnego;

3) dobiera system odprowadzania i neutralizacji odpadów powstałych w procesie produkcji;

4) dobiera systemy informatyczne do formy organizacji procesu produkcji;

5) organizuje przepływ zasobów i informacji między poszczególnymi etapami ich przetwarzania;

6) nadzoruje i monitoruje przepływ zasobów i informacji;

7) sporządza dokumenty dotyczące przepływów produkcyjnych.

2. Organizowanie i monitorowanie procesów magazynowych -słuchacz:

1) dobiera system zamawiania towarów w zależności od organizacji pracy w magazynie i zlecenia klienta;

2) przestrzega zasad zarządzania zapasami;

3) dobiera urządzenia do wykonywania transportowych czynności magazynowych;

4) dobiera parametry przechowywania materiałów;

5) optymalizuje zagospodarowanie przestrzeni magazynowej;

6) organizuje czynności związane z przygotowaniem ładunku do przewozu i przechowywania;

7) dobiera opakowania do rodzaju produktów, potrzeb klienta i środków transportu;

8) stosuje magazynowe systemy informatyczne oraz zasady automatycznej identyfikacji towarów;

9) nadzoruje przebieg procesów magazynowych;

10) ustala ceny usług magazynowych;

11) sporządza dokumentację magazynową.

3. Organizowanie i monitorowanie dystrybucji-słuchacz:

1) planuje etapy dystrybucji;

2) dobiera kanały dystrybucji do przyjętej strategii przepływu;

3) wybiera kontrahentów według przyjętych kryteriów;

4) organizuje współpracę jednostek uczestniczących w łańcuchu dystrybucji;

5) stosuje systemy informatyczne w procesie dystrybucji;

6) stosuje urządzenia automatycznej identyfikacji towarów;

7) analizuje mechanizmy i koncepcje funkcjonowania centrów logistycznych;

8) nadzoruje proces dystrybucji produktów;

9) sporządza dokumenty dotyczące przepływu między ogniwami kanału dystrybucji w języku polskim i języku obcym;

10) ustala ceny przepływu produktów między ogniwami kanału dystrybucji.


Powrót do strony poprzedniej

Do góry
Szkoła
Cele

- Kierować procesem rozwoju osobowości i dojrzewania ucznia by osiągnąć pożądane postawy moralne, rodzinne i obywatelskie.

- Wyposażyć ucznia w kompetencje umożliwiające mu samorealizację oraz zaspokojenie jego aspiracji życiowych i zawodowych.

Dane

Zespół Szkół w Głogówku
ul. Powstańców 34
48-250 Głogówek
Tel/Fax: 77-4373-301 , kom: 500-212-954
e-mail:
sekretariat@zsglogowek.pl
admin@zsglogowek.pl
Sekretariat czynny w godz. 07.00-15.00
od poniedziałku do piątku.

Webinspiracje Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie serwisu agencja interaktywna WebInspiracje - Stanisław Stadnicki , Deklaracja dostępności
Licznik odwiedzin: 1527310