PERSPEKTYWY
Dewiza

Środa, 7 - Grudzień 2022r.
menu

A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych

1. Organizowanie i monitorowanie procesów transportowych -słuchacz:

1) stosuje przepisy prawa dotyczące transportu i obrotu handlowego;

2) dobiera technologie procesów transportowych do warunków zlecenia;

3) sporządza plan z przebiegu procesu transportowego;

4) opracowuje harmonogramy wykonania procesu transportowego;

5) stosuje systemy monitorowania i rejestrowania ładunków oraz pracy środków transportu;

6) stosuje międzynarodowe standardy identyfikacji ładunków i wymiany danych;

7) ocenia jakość oraz efektywność procesów transportowych;

8) sporządza dokumentację transportową w języku polskim i języku obcym;

9) ustala cenę usługi transportowej.

2. Organizowanie środków technicznych w celu realizacji procesów transportowych -słuchacz:

1) stosuje przepisy prawa dotyczące korzystania ze środków technicznych w procesach transportowych;

2) określa zadania transportowe;

3) dobiera środki techniczne i technologie przeładunkowe w transporcie międzygałęziowym;

4) dobiera środki techniczne do wykonania procesów transportowych;

5) ocenia zgodność eksploatacji środków transportu z przyjętymi zasadami;

6) sporządza i gromadzi dokumentację środków technicznych w języku polskim i języku obcym;

7) ustala ceny użytkowania środków technicznych.


Powrót do strony poprzedniej

Do góry
Szkoła
Cele

- Kierować procesem rozwoju osobowości i dojrzewania ucznia by osiągnąć pożądane postawy moralne, rodzinne i obywatelskie.

- Wyposażyć ucznia w kompetencje umożliwiające mu samorealizację oraz zaspokojenie jego aspiracji życiowych i zawodowych.

Dane

Zespół Szkół w Głogówku
ul. Powstańców 34
48-250 Głogówek
Tel/Fax: 77-4373-301 , kom: 500-212-954
e-mail:
sekretariat@zsglogowek.pl
admin@zsglogowek.pl
Sekretariat czynny w godz. 07.00-15.00
od poniedziałku do piątku.

Webinspiracje Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie serwisu agencja interaktywna WebInspiracje - Stanisław Stadnicki , Deklaracja dostępności
Licznik odwiedzin: 1527317