PERSPEKTYWY
Dewiza

Środa, 7 - Grudzień 2022r.
menu

A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych

1. Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach gospodarczych -słuchacz:

1) rozróżnia zadania poszczególnych jednostek gospodarczych;

2) organizuje przepływ zasobów i informacji pomiędzy komórkami struktury organizacyjnej zgodnie z zasadami funkcjonowania jednostek gospodarczych;

3) organizuje pracę w jednostkach gospodarczych zgodnie z zasadami logistyki;

4) przetwarza pozyskane informacje na potrzeby działalności logistycznej w jednostce gospodarczej;

5) przestrzega zasad gospodarki odpadami w ramach jednostki gospodarczej;

6) sporządza dokumentacje procesów logistycznych jednostki gospodarczej w języku polskim i języku obcym.

2. Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach administracyjnych -słuchacz:

1) organizuje przepływ informacji i zasobów w jednostce administracyjnej;

2) rozróżnia rodzaje i systemy transportu miejskiego;

3) oblicza zapotrzebowanie jednostki administracyjnej na wodę oraz energię elektryczną i cieplną na podstawie określonych parametrów;

4) przestrzega zasad logistycznej obsługi imprez masowych;

5) przestrzega zasad gospodarowania odpadami;

6) ocenia efektywność wykorzystania infrastruktury logistycznej w jednostce administracyjnej;

7) prowadzi dokumentację funkcjonowania systemu logistycznego w jednostce administracyjnej.


Powrót do strony poprzedniej

Do góry
Szkoła
Cele

- Kierować procesem rozwoju osobowości i dojrzewania ucznia by osiągnąć pożądane postawy moralne, rodzinne i obywatelskie.

- Wyposażyć ucznia w kompetencje umożliwiające mu samorealizację oraz zaspokojenie jego aspiracji życiowych i zawodowych.

Dane

Zespół Szkół w Głogówku
ul. Powstańców 34
48-250 Głogówek
Tel/Fax: 77-4373-301 , kom: 500-212-954
e-mail:
sekretariat@zsglogowek.pl
admin@zsglogowek.pl
Sekretariat czynny w godz. 07.00-15.00
od poniedziałku do piątku.

Webinspiracje Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie serwisu agencja interaktywna WebInspiracje - Stanisław Stadnicki , Deklaracja dostępności
Licznik odwiedzin: 1527249