PERSPEKTYWY
Dewiza

Środa, 7 - Grudzień 2022r.
menu

E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

1. Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy -słuchacz:

1) stosuje systemy liczbowe używane w technice komputerowej;

2) wymienia funkcje i przestrzega zasad działania poszczególnych elementów jednostki centralnej komputera;

3) dobiera urządzenia techniki komputerowej do określonych warunków technicznych;

4) montuje komputer osobisty z podzespołów;

5) modernizuje i rekonfiguruje komputery osobiste;

6) planuje przebieg prac związanych z przygotowaniem komputera osobistego do pracy;

7) instaluje i aktualizuje systemy operacyjne i aplikacje;

8) stosuje polecenia systemów operacyjnych do zarządzania systemem;

9) instaluje i konfiguruje sterowniki urządzeń;

10)konfiguruje ustawienia personalne użytkownika w systemie operacyjnym;

11)stosuje oprogramowanie narzędziowe systemu operacyjnego;

12)stosuje oprogramowanie zabezpieczające;

13)odczytuje dokumentację techniczną informatycznych systemów komputerowych;

14)opracowuje wskazania do użytkowania systemu operacyjnego;

15)sporządza cenniki i kosztorysy stanowisk komputerowych;

16)opracowuje dokumentację techniczną stanowiska komputerowego;

17)stosuje przepisy prawa autorskiego w zakresie dotyczącym systemów informatycznych;

18)rozpoznaje rodzaje licencji oprogramowania komputerowego;

19)stosuje przepisy prawa dotyczące certyfikacji CE i recyklingu.

2. Użytkowanie urządzeń peryferyjnych komputera osobistego -słuchacz:

1) wyjaśnia zasadę działania interfejsów komputera osobistego;

2) wyjaśnia zasadę działania urządzeń peryferyjnych komputera osobistego;

3) przygotowuje urządzenia peryferyjne komputera osobistego do pracy;

4) stosuje przepisy prawa dotyczące gospodarki odpadami niebezpiecznymi;

5) dobiera i wymienia materiały eksploatacyjne urządzeń peryferyjnych komputera osobistego;

6) wykonuje konserwację urządzeń peryferyjnych komputera osobistego;

7) instaluje sterowniki urządzeń peryferyjnych komputera osobistego;

8) konfiguruje urządzenia peryferyjne komputera osobistego.

3. Naprawa komputera osobistego -słuchacz:

1) posługuje się narzędziami do naprawy sprzętu komputerowego;

2) określa kody błędów uruchamiania komputera osobistego;

3) lokalizuje oraz usuwa uszkodzenia sprzętowe podzespołów komputera osobistego;

4) lokalizuje oraz usuwa usterki systemu operacyjnego i aplikacji;

5) lokalizuje uszkodzenia urządzeń peryferyjnych komputera osobistego;

6) sporządza harmonogram prac związanych z lokalizacją i usuwaniem usterek komputera osobistego;

7) dobiera oprogramowanie diagnostyczne i monitorujące pracę komputera osobistego;

8) odzyskuje z komputera osobistego dane użytkownika;

9) tworzy kopie bezpieczeństwa danych;

10)formułuje wskazania dla użytkownika po wykonaniu naprawy komputera osobistego;

11)sporządza kosztorys naprawy komputera osobistego.


Powrót do strony poprzedniej

Do góry
Szkoła
Cele

- Kierować procesem rozwoju osobowości i dojrzewania ucznia by osiągnąć pożądane postawy moralne, rodzinne i obywatelskie.

- Wyposażyć ucznia w kompetencje umożliwiające mu samorealizację oraz zaspokojenie jego aspiracji życiowych i zawodowych.

Dane

Zespół Szkół w Głogówku
ul. Powstańców 34
48-250 Głogówek
Tel/Fax: 77-4373-301 , kom: 500-212-954
e-mail:
sekretariat@zsglogowek.pl
admin@zsglogowek.pl
Sekretariat czynny w godz. 07.00-15.00
od poniedziałku do piątku.

Webinspiracje Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie serwisu agencja interaktywna WebInspiracje - Stanisław Stadnicki , Deklaracja dostępności
Licznik odwiedzin: 1527291