PERSPEKTYWY
Dewiza

Środa, 7 - Grudzień 2022r.
menu

E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

1. Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej -słuchacz:

1) rozpoznaje topologie lokalnych sieci komputerowych;

2) rozpoznaje i stosuje normy dotyczące okablowania strukturalnego;

3) rozpoznaje protokoły sieci lokalnych i protokoły dostępu do sieci rozległej;

4) rozpoznaje urządzenia sieciowe na podstawie opisu, symboli graficznych i wyglądu;

5) określa funkcje komputerowego systemu sieciowego;

6) wykonuje projekt lokalnej sieci komputerowej;

7) dobiera elementy komputerowej sieci strukturalnej, urządzenia i oprogramowanie sieciowe;

8) sporządza kosztorys projektowanej sieci komputerowej;

9) dobiera medium do budowy lokalnej sieci komputerowej;

10)dobiera przyrządy i urządzenia do montażu okablowania strukturalnego;

11)montuje okablowanie sieciowe;

12)wykonuje pomiary okablowania strukturalnego;

13)opisuje i analizuje klasy adresów IP;

14)projektuje strukturę adresów IP w sieci;

15)wykonuje pomiary i testy sieci logicznej;

16)opracowuje dokumentację powykonawczą lokalnej sieci komputerowej.

2. Konfigurowanie urządzeń sieciowych -słuchacz:

1) modernizuje i rekonfiguruje serwery;

2) konfiguruje przełączniki lokalnych sieci komputerowych;

3) konfiguruje sieci wirtualne w lokalnych sieciach komputerowych;

4) konfiguruje rutery i urządzenia zabezpieczające typu zapora sieciowa (ang. firewall);

5) konfiguruje urządzenia dostępu do lokalnej sieci komputerowej bezprzewodowej;

6) konfiguruje urządzenia telefonii internetowej;

7) dobiera i stosuje narzędzia diagnostyczne;

8) tworzy sieci wirtualne za pomocą połączeń internetowych;

9) monitoruje pracę urządzeń lokalnych sieci komputerowych.

3. Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi -słuchacz:

1) instaluje sieciowe systemy operacyjne;

2) konfiguruje interfejsy sieciowe;

3) udostępnia zasoby lokalnej sieci komputerowej;

4) charakteryzuje usługi serwerowe;

5) określa funkcje profili użytkowników i zasady grup użytkowników;

6) zarządza kontami użytkowników i grup użytkowników systemu operacyjnego lub komputera;

7) konfiguruje usługi katalogowe lokalnej sieci komputerowej;

8) zarządza centralnie stacjami roboczymi;

9) rozpoznaje protokoły aplikacyjne;

10)monitoruje działania użytkowników lokalnej sieci komputerowej;

11)modernizuje lokalną sieć komputerową;

12)przestrzega zasad udostępniania i ochrony zasobów sieciowych;

13)wyjaśnia zasady działania protokołów lokalnej sieci komputerowej;

14)konfiguruje usługi odpowiedzialne za adresację hostów (adresację IP), system nazw, ruting, zabezpieczenie przed wszelkiego rodzaju atakami z sieci (firewall);

15)podłącza lokalną sieć komputerową do Internetu;

16)konfiguruje usługi serwerów internetowych;

17)określa rodzaje awarii lub wadliwego działania lokalnej sieci komputerowej;

18)lokalizuje i usuwa przyczyny wadliwego działania systemów sieciowych;

19)zabezpiecza komputery przed zawirusowaniem, niekontrolowanym przepływem informacji oraz utratą danych.


Powrót do strony poprzedniej

Do góry
Szkoła
Cele

- Kierować procesem rozwoju osobowości i dojrzewania ucznia by osiągnąć pożądane postawy moralne, rodzinne i obywatelskie.

- Wyposażyć ucznia w kompetencje umożliwiające mu samorealizację oraz zaspokojenie jego aspiracji życiowych i zawodowych.

Dane

Zespół Szkół w Głogówku
ul. Powstańców 34
48-250 Głogówek
Tel/Fax: 77-4373-301 , kom: 500-212-954
e-mail:
sekretariat@zsglogowek.pl
admin@zsglogowek.pl
Sekretariat czynny w godz. 07.00-15.00
od poniedziałku do piątku.

Webinspiracje Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie serwisu agencja interaktywna WebInspiracje - Stanisław Stadnicki , Deklaracja dostępności
Licznik odwiedzin: 1527298