PERSPEKTYWY
Dewiza

Środa, 7 - Grudzień 2022r.
menu

E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

1. Tworzenie stron internetowych -słuchacz:

1) posługuje się hipertekstowymi językami znaczników;

2) tworzy strony internetowe za pomocą hipertekstowych języków znaczników;

3) tworzy kaskadowe arkusze stylów (CSS);

4) wykorzystuje kaskadowe arkusze stylów (CSS) do opisu formy prezentacji strony internetowej;

5) rozpoznaje funkcje edytorów spełniających założenia WYSIWYG;

6) tworzy strony internetowe za pomocą edytorów spełniających założenia WYSIWYG;

7) projektuje strukturę witryny internetowej;

8) wykonuje strony internetowe zgodnie z projektami;

9) stosuje reguły walidacji stron internetowych;

10)testuje i publikuje witryny internetowe;

11)stosuje różne modele barw;

12)przestrzega zasad cyfrowego zapisu obrazu;

13)wykonuje projekt graficzny witryny internetowej;

14)tworzy grafikę statyczną i animacje jako elementy stron internetowych;

15)zmienia atrybuty obiektów graficznych i modyfikuje obiekty graficzne;

16)przetwarza i przygotowuje elementy graficzne, obraz i dźwięk do publikacji w Internecie;

17)przestrzega zasad komputerowego przetwarzania obrazu i dźwięku.

2. Tworzenie baz danych i administrowanie bazami danych -słuchacz:

1) korzysta z funkcji strukturalnego języka zapytań;

2) posługuje się strukturalnym językiem zapytań do obsługi baz danych;

3) projektuje i tworzy relacyjne bazy danych;

4) importuje dane do bazy danych;

5) tworzy formularze, zapytania i raporty do przetwarzania danych;

6) instaluje systemy baz danych i systemy zarządzania bazami danych;

7) modyfikuje i rozbudowuje struktury baz danych;

8) dobiera sposoby ustawiania zabezpieczeń dostępu do danych;

9) zarządza bazą danych i jej bezpieczeństwem;

10)określa uprawnienia poszczególnych użytkowników i zabezpieczenia dla nich;

11)udostępnia zasoby bazy danych w sieci;

12)zarządza kopiami zapasowymi baz danych i ich odzyskiwaniem;

13)kontroluje spójność baz danych;

14)dokonuje naprawy baz danych.

3. Tworzenie aplikacji internetowych -słuchacz:

1) korzysta z wbudowanych typów danych;

2) tworzy własne typy danych;

3) przestrzega zasad programowania;

4) stosuje instrukcje, funkcje, procedury, obiekty, metody wybranych języków programowania;

5) tworzy własne funkcje, procedury, obiekty, metody wybranych języków programowania;

6) wykorzystuje środowisko programistyczne: edytor, kompilator i debugger;

7) kompiluje i uruchamia kody źródłowe;

8) wykorzystuje języki programowania do tworzenia aplikacji internetowych realizujących zadania po stronie serwera;

9) stosuje skrypty wykonywane po stronie klienta przy tworzeniu aplikacji internetowych;

10)wykorzystuje frameworki do tworzenia własnych aplikacji;

11)pobiera dane aplikacji i przechowuje je w bazach danych;

12)testuje tworzoną aplikację i modyfikuje jej kod źródłowy;

13)dokumentuje tworzoną aplikację;

14)zamieszcza opracowane aplikacje w Internecie;

15)zabezpiecza dostęp do tworzonych aplikacji.


Powrót do strony poprzedniej

Do góry
Szkoła
Cele

- Kierować procesem rozwoju osobowości i dojrzewania ucznia by osiągnąć pożądane postawy moralne, rodzinne i obywatelskie.

- Wyposażyć ucznia w kompetencje umożliwiające mu samorealizację oraz zaspokojenie jego aspiracji życiowych i zawodowych.

Dane

Zespół Szkół w Głogówku
ul. Powstańców 34
48-250 Głogówek
Tel/Fax: 77-4373-301 , kom: 500-212-954
e-mail:
sekretariat@zsglogowek.pl
admin@zsglogowek.pl
Sekretariat czynny w godz. 07.00-15.00
od poniedziałku do piątku.

Webinspiracje Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie serwisu agencja interaktywna WebInspiracje - Stanisław Stadnicki , Deklaracja dostępności
Licznik odwiedzin: 1527308