PERSPEKTYWY
Dewiza

Piątek, 27 - Styczeń 2023r.
menu

ANKIETY PRZEPROWADZANE W ZESPOLE SZKÓŁ W GŁOGÓWKU

4. DIAGNOZA - PROFILAKTYKA:wypełnij akietę

Ankieta jest anonimowa, skierowana do młodzieży uczęsczającej do Zespołu Szkół w Głogówku. Wybraną przez siebie odpowiedź zaznacz klikając w odpowiednie pole. W niektórych pytaniach można udzielić więcej niż jednej odpowiedzi. Ankieta została opracowana we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Prudniku


3. Ankieta dotycząca wyboru przez Ciebie dalszej ścieżki edukacyjnej:wypełnij akietę

2. MISS Zespołu Szkół w Głogówku 2018: wypełnij akietę

1. Trafność wyboru szkoły przez uczniów Zespołu Szkół w Głogówku: wypełnij akietę

Drodzy Uczniowie!

Zwracam się do uczniów najstarszych klas Liceum, Technikum oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety pn. „Trafność wyboru szkoły przez uczniów Zespołu Szkół w Głogówku”, która ma na celu:

  • rozpoznanie preferencji uczniów naszej szkoły związanych z wyborem dalszej ścieżki rozwoju zawodowego,
  • ocenę oczekiwań najstarszych uczniów w konfrontacji z rzeczywistością,
  • rozpoznanie obaw uczniów związanych z perspektywą czekającego ich egzaminu maturalnego lub egzaminu zawodowego,
  • ocenę metod promowania szkoły przy wyborze szkoły ponadgimnazjalnej.

Wyniki badania ankietowego zostaną wykorzystane w celu doskonalenia naszej pracy.

Pozdrawiam dyrektor szkoły.

Do góry
Szkoła
Cele

- Kierować procesem rozwoju osobowości i dojrzewania ucznia by osiągnąć pożądane postawy moralne, rodzinne i obywatelskie.

- Wyposażyć ucznia w kompetencje umożliwiające mu samorealizację oraz zaspokojenie jego aspiracji życiowych i zawodowych.

Dane

Zespół Szkół w Głogówku
ul. Powstańców 34
48-250 Głogówek
Tel/Fax: 77-4373-301 , kom: 500-212-954
e-mail:
sekretariat@zsglogowek.pl
admin@zsglogowek.pl
Sekretariat czynny w godz. 07.00-15.00
od poniedziałku do piątku.

Webinspiracje Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie serwisu agencja interaktywna WebInspiracje - Stanisław Stadnicki , Deklaracja dostępności
Licznik odwiedzin: 1544648