PERSPEKTYWY
Dewiza

Sobota, 29 - Luty 2020r.
menu

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

pozostale/button 3.png

pozostale/button 1.png

pozostale/button 2.png

pozostale/button 4.png

TERMINARZ REKRUTACJI na rok szkolny 2019/2020

Lp. Procedury dotyczące kandydata Termin w postępowaniu
1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły pierwszego wyboru (logowanie do systemu)

od 13 maja 2019r.

do 21 czerwca 2019r.
2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum / szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego / sprawdzianu ósmoklasisty (kopie)

od 21 czerwca 2019r.

do 25 czerwca 2019r.
3.

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły

do 26 czerwca 2019r.
4.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

11 lipca 2019r.
5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukonczenia gimnazjum / szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego / sprawdzianu ósmoklasisty

od 11 lipca 2019r.

do 15 lipca 2019r.

do godz. 12:00
6.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły

16 lipca 2019r. godz. 12:00
7.

Postępowanie uzupełniające

od 16 lipca 2019r.
Do góry
Szkoła
Cele

- Kierować procesem rozwoju osobowości i dojrzewania ucznia by osiągnąć pożądane postawy moralne, rodzinne i obywatelskie.

- Wyposażyć ucznia w kompetencje umożliwiające mu samorealizację oraz zaspokojenie jego aspiracji życiowych i zawodowych.

Dane

Zespół Szkół w Głogówku
ul. Powstańców 34
48-250 Głogówek
Tel/Fax: 77-4373-301
e-mail:
sekretariat@zsglogowek.pl
admin@zsglogowek.pl
Sekretariat czynny w godz. 07.00-15.00
od poniedziałku do piątku.

Webinspiracje Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie serwisu agencja interaktywna WebInspiracje - Stanisław Stadnicki.
Licznik odwiedzin: 992674