PERSPEKTYWY
Dewiza

Piątek, 27 - Styczeń 2023r.
menu

Postępowanie rekrutacyjne w roku szkolnym 2020/2021 do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych
Podanie o przyjęcie

Przewiduje się w roku szkolnym 2020/2021 utworzenie jednego oddziału Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, do 30 słuchaczy, z następującymi przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym:

  • język angielski/niemiecki (jeden do wyboru)
  • geografia

Przedmiot uzupełniający – historia i społeczeństwo.

1. Dokumenty, które należy złożyć przy przyjęciu do szkoły:

  • świadectwo ukończenia Branżowej Szkoły I Stopnia / Zasadniczej Szkoły Zawodowej
  • podanie o przyjęcie do szkoły
  • dwie fotografie / 30x40mm/ podpisane na odwrocie /nazwisko, imię, data urodzenia/

2. Kryteria rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych :

  • do oddziału pierwszego przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają wykształcenie branżowe / zawodowe
  • w przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w punkcie wyżej, niż liczba wolnych miejsc w szkole na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność dziecka kandydata, niepełnosprawność osoby bliskiej, samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.

Kryteria, o których mowa mają jednakową wartość. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

3. Obowiązuje ogólny terminarz postępowań rekrutacyjnych na rok szkolny 2020/2021.

Tryb odwołania od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej:

  • odwołanie w kwestiach wynikających z naruszenia przepisów prawa przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną należy składać w terminie do 3 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji do Dyrektora szkoły.
  • kwestie sporne rozstrzyga Dyrektor szkoły w terminie 7 dni od złożenia odwołania.
  • decyzję podjętą przez Dyrektora szkoły uważa się za ostateczną.

Powrót do strony poprzedniej

Do góry
Szkoła
Cele

- Kierować procesem rozwoju osobowości i dojrzewania ucznia by osiągnąć pożądane postawy moralne, rodzinne i obywatelskie.

- Wyposażyć ucznia w kompetencje umożliwiające mu samorealizację oraz zaspokojenie jego aspiracji życiowych i zawodowych.

Dane

Zespół Szkół w Głogówku
ul. Powstańców 34
48-250 Głogówek
Tel/Fax: 77-4373-301 , kom: 500-212-954
e-mail:
sekretariat@zsglogowek.pl
admin@zsglogowek.pl
Sekretariat czynny w godz. 07.00-15.00
od poniedziałku do piątku.

Webinspiracje Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie serwisu agencja interaktywna WebInspiracje - Stanisław Stadnicki , Deklaracja dostępności
Licznik odwiedzin: 1544615