PERSPEKTYWY
Dewiza

Niedziela, 26 - Maj 2019r.
menu

Bolesław Rawluk (1931-2019)

Bolesław Rawluk urodził się w rodzinie urzędniczej dnia 10.10.1931 roku w miejscowości Turylcze, powiat Borszczów w ówczesnym województwie tarnopolskim, obecnie Ukraina. Posiada dwójkę rodzeństwa, siostrę Teofilę i brata Zbigniewa.

W wieku siedmiu lat rozpoczyna naukę w szkole powszechnej, której jednak nie kończy z powodu działań wojennych. Następnie w roku 1945 prześladowany opuszcza rodzinną miejscowość i z rodzicami osiedla się w Głogówku, gdzie uczęszcza do Gimnazjum Powszechnego, które kończy w roku 1948. Naukę kontynuuje w głogóweckim Państwowym Liceum Pedagogicznym i 01.06.1950 roku zdaje egzamin dojrzałości.

Po ukończeniu szkoły średniej zostaje skierowany przez Komisję Przydziału Pracy do Szkoły Ogólnokształcącej Stopnia Podstawowego w Ścinawie Nyskiej, z której na własną prośbę przenosi się w dniu 01.10.1950 roku do Szkoły Ćwiczeń przy Państwowym Liceum Pedagogicznym w Głogówku, gdzie pracuje jako nauczyciel.

W latach 1953-57 odbywa studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu na wydziale matematyczno-fizycznym i dnia 21.06.1957 roku uzyskuje tytuł magistra matematyki. Od 01.09.1957 roku obejmuje stanowisko nauczyciela matematyki w Państwowym Liceum Pedagogicznym w Głogówku. W dniu 01.09.1970 obejmuje funkcję zastępcy dyrektora Zasadniczej Szkoły Budowlanej obejmującej Technikum Budowlane i Zasadniczą Szkołę Zawodową w Głogówku. Od 01.09.1976 roku obejmuje funkcję zastępcy dyrektora w nowo-utworzonym Zespole Szkół w Głogówku pozostając również nauczycielem matematyki w pionie szkół zawodowych.

W dniu 31. sierpnia 1984 przechodzi na emeryturę po 35 letniej pracy nauczycielskiej. Jako emeryt pozostaje kolejne 13 lat związany Zespołem Szkół, w którym prowadzi jeszcze zajęcia w niepełnym wymiarze do 31.08.1997.

W pamięci i wspomnieniach uczniów, absolwentów i współpracowników pozostał jako osoba kompetentna i rzetelna, jako nauczyciel i dyrektor, który sumiennie wypełniał powierzone obowiązki.

Odchodzi po długiej chorobie 18 lutego 2019 roku w Katowicach.

Autor tekstu: ZS Głogówek

Publikacja aktualności: 2019-02-25, godz.: 11:22
Powrót do przeglądania aktualności

Do góry
Szkoła
Cele

- Kierować procesem rozwoju osobowości i dojrzewania ucznia by osiągnąć pożądane postawy moralne, rodzinne i obywatelskie.

- Wyposażyć ucznia w kompetencje umożliwiające mu samorealizację oraz zaspokojenie jego aspiracji życiowych i zawodowych.

Dane

Zespół Szkół w Głogówku
ul. Powstańców 34
48-250 Głogówek
Tel/Fax: 77-4373-301
e-mail:
sekretariat@zsglogowek.pl
admin@zsglogowek.pl
Sekretariat czynny w godz. 07.00-15.00
od poniedziałku do piątku.

Webinspiracje Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie serwisu agencja interaktywna WebInspiracje - Stanisław Stadnicki.
Licznik odwiedzin: 889575