PERSPEKTYWY
Dewiza

Piątek, 27 - Styczeń 2023r.
menu

Postępowanie rekrutacyjne w roku szkolnym 2020/2021 do Szkoły Policealnej w zawodach:
Podanie o przyjęcie

OPIEKUN OSOBY STARSZEJ

TECHNIK ADMINISTRACJI

1. Dokumenty, które należy złożyć przy przyjęciu do szkoły:

  • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
  • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych,
  • podanie o przyjęcie do szkoły,
  • dwie fotografie / 30x40mm/ podpisane na odwrocie /nazwisko, imię, data urodzenia/.

2. Kryteria rekrutacji do Szkoły Policealnej w zawodach: opiekun osoby starszej oraz technik administracji :

  • do oddziału pierwszego publicznej szkoły policealnej przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają: wykształcenie średnie, zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodniez przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych
  • w przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w punkcie powyżej, niż liczba wolnych miejsc w szkole na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność dziecka kandydata, niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę, samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.

Kryteria, o których mowa mają jednakową wartość. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła, nadal dysponuje wolnymi miejscami, w postępowaniu uzupełniającym jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

3. Obowiązuje ogólny terminarz postępowań rekrutacyjnych na rok szkolny 2020/2021.

Powrót do strony poprzedniej

Do góry
Szkoła
Cele

- Kierować procesem rozwoju osobowości i dojrzewania ucznia by osiągnąć pożądane postawy moralne, rodzinne i obywatelskie.

- Wyposażyć ucznia w kompetencje umożliwiające mu samorealizację oraz zaspokojenie jego aspiracji życiowych i zawodowych.

Dane

Zespół Szkół w Głogówku
ul. Powstańców 34
48-250 Głogówek
Tel/Fax: 77-4373-301 , kom: 500-212-954
e-mail:
sekretariat@zsglogowek.pl
admin@zsglogowek.pl
Sekretariat czynny w godz. 07.00-15.00
od poniedziałku do piątku.

Webinspiracje Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie serwisu agencja interaktywna WebInspiracje - Stanisław Stadnicki , Deklaracja dostępności
Licznik odwiedzin: 1544616