PERSPEKTYWY
Dewiza

Czwartek, 30 - Marzec 2023r.
menu

Wzmocnienie i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół zawodowych - Zespołu Szkół w Głogówku i Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku

W dniu 30 czerwca 2011 r. Powiat Prudnicki zakończył realizację projektu nr POKL.09.02.00-16-013/09 "Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół zawodowych - Zespołu Szkół w Głogówku i Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
ue/p6.JPG

Głównym celem projektu było zwiększenie potencjału szkół zawodowych oraz propagowanie korzyści płynących z wyboru zawodowej ścieżki kształcenia. Celem ogólnym projektu było wzmocnienie atrakcyjności Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku i Zespołu Szkół w Głogówku poprzez:
? wyposażenie pracowni zajęć praktycznych w nowoczesne materiały dydaktyczne,
? organizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych,
? wprowadzenie doradztwa zawodowego,
? współpracę z pracodawcami służącą podniesieniu kwalifikacji zawodowych uczniów.

W ramach realizowanego programu uczniowie obu szkół nabywali nowe kompetencje uczestnicząc w kursach specjalistycznych (kurs prawa jazdy kat. T, kursy operatorów wózków: jezdniowego i jezdniowego wysokiego składu, kombajnisty, chemizacyjny, agroturystyczny, barmański), zajęciach pozalekcyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT i przedsiębiorczości (obsługa kas fiskalnych, symulacja firmy, technologia gastronomiczna) oraz kursach językowych. Uczniowie biorący udział w projekcie objęci byli specjalistycznym doradztwem zawodowym. Zajęcia organizowane były w formie grupowej i indywidualnej. Tematyka spotkań dotyczyła rynku pracy polskiego i europejskiego oraz planowania kariery zawodowej. W ramach współpracy szkół z przedsiębiorcami zrealizowano 18 wizyt studyjnych m.in. w przedsiębiorstwach branży informatycznej, logistycznej, budowlanej, handlowej, motoryzacyjnej, rolniczej oraz na targach edukacyjnych szkół wyższych. Udział w projekcie wzięło 626 uczniów.

W celu zabezpieczenia odpowiedniego wyposażenia dla uczniów Zespołu Szkół w Głogówku i Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku zakupiono nowoczesne materiały dydaktyczne zapewniające wysoką jakość kształcenia ( biblioteczki zawodowe dla poszczególnych zawodów), podręczniki i zeszyty ćwiczeń do nauki języków obcych, 2 komputery przenośne i 2 projektory multimedialne wraz z ekranami (łączna kwota zakupionego sprzętu i pomocy dydaktycznych to niemal 47 tysięcy złotych).


GALERIA ZDJĘĆ
Baner
Do góry
Szkoła
Cele

- Kierować procesem rozwoju osobowości i dojrzewania ucznia by osiągnąć pożądane postawy moralne, rodzinne i obywatelskie.

- Wyposażyć ucznia w kompetencje umożliwiające mu samorealizację oraz zaspokojenie jego aspiracji życiowych i zawodowych.

Dane

Zespół Szkół w Głogówku
ul. Powstańców 34
48-250 Głogówek
Tel/Fax: 77-4373-301 , kom: 500-212-954
e-mail:
sekretariat@zsglogowek.pl
admin@zsglogowek.pl
Sekretariat czynny w godz. 07.00-15.00
od poniedziałku do piątku.

Webinspiracje Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie serwisu agencja interaktywna WebInspiracje - Stanisław Stadnicki , Deklaracja dostępności
Licznik odwiedzin: 1565549