PERSPEKTYWY
Dewiza

Czwartek, 30 - Marzec 2023r.
menu

Projekt "Polsko-czeskie warsztaty sztukatorskie-młodzież ratuje zabytki architektury pogranicza"

W dniu 22.06.2010 r. została podpisana umowa na finansowanie mikroprojektu nr PL.3.22/3.3.07/10.01789 "Polsko-czeskie warsztaty sztukatorskie-młodzież ratuje zabytki architektury pogranicza" realizowanego w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 we współpracy z Střední umělecká škola varhanářská o.p.s. w mieście Krnov z Republiki Czeskiej.
ue/p5.jpg

Celem głównym jest oddziaływanie na przygraniczny rynek pracy i edukacji przez realizację działań promujących popularyzujących unikalne zawody na pograniczu polsko- czeskim, tj. zawód sztukatora. Nastąpi to poprzez podniesienie kwalifikacji i wiedzy uczniów i absolwentów partnerskich placówek w trakcie cyklu zajęć warsztatowych w pracowni sztukateryjnej, związanych z renowacją i odtwarzaniem elementów architektonicznych (sztukaterie, portale, gzymsy) zabytków architektury w Głogówku i obszarze pogranicza.

Cele szczegółowe:

1.Wspólne opracowanie i realizacja programu przywracającego zanikające umiejętności sztukatorskie - zawód związany z kulturą materialną pogranicza, szczególnie z zabytkami architektury,


2.Rozwój współpracy społeczności pogranicza w zakresie restaurowania i ratowania wspólnych źródeł kultury,

3.Skuteczne kształtowanie rynku edukacyjnego zgodnie z zapotrzebowaniem i perspektywami rozwojowymi pogranicza.

Działania projektu:

W ramach realizowanego projektu podejmowane będą następujące działania:

1.Prace modernizacyjno - adaptacyjne na potrzeby pracowni sztukateryjnej w istniejących warsztatach szkolnych w Zespole Szkół w Głogówku.

2.Powołanie polsko- czeskiego zespołu ds. opracowania programu innowacji pedagogicznej w zakresie zajęć pozalekcyjnych w pracowni sztukateryjnej,

3.Zakup wyposażenia i urządzeń na potrzeby pracowni sztukateryjnej,

4.Rekrutacja uczestników projektu wśrod uczniów Technikum Budowlanego w Głogówku oraz Szkoły Organowej w Krnovie (kryterium kwalifikacji- zainteresowania oraz zdolności plastyczne),

5.Realizacja cyklu zajęć warsztatowych (teoretycznych i praktycznych) dla uczestników projektu tj. 6 godzin zajęć / tydzień w cyklach po 3 godziny w okresie 36 tygodni zajęć z założeniem 4 wizyt studyjnych uczniów z Krnova w Głogówku oraz 4 wizyt studyjnych uczniów z Głogówka w Krnovie.

PROGRAM WARSZTATÓW

6.Działania promocyjne w trakcie trwania projektu,

7.Przygotowanie i udostępnienie wystawy prac renowatorskich uczniów- uczestników projektu.

GALERIA ZDJĘĆ

Baner
Do góry
Szkoła
Cele

- Kierować procesem rozwoju osobowości i dojrzewania ucznia by osiągnąć pożądane postawy moralne, rodzinne i obywatelskie.

- Wyposażyć ucznia w kompetencje umożliwiające mu samorealizację oraz zaspokojenie jego aspiracji życiowych i zawodowych.

Dane

Zespół Szkół w Głogówku
ul. Powstańców 34
48-250 Głogówek
Tel/Fax: 77-4373-301 , kom: 500-212-954
e-mail:
sekretariat@zsglogowek.pl
admin@zsglogowek.pl
Sekretariat czynny w godz. 07.00-15.00
od poniedziałku do piątku.

Webinspiracje Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie serwisu agencja interaktywna WebInspiracje - Stanisław Stadnicki , Deklaracja dostępności
Licznik odwiedzin: 1565552