PERSPEKTYWY
Dewiza

Środa, 7 - Grudzień 2022r.
menu

PROJEKT OPOLSKIE SZKOLNICTWO ZAWODOWE DLA RYNKU PRACY

Zespół Szkół w Głogówku przystąpił do projektu pn. Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy. Projekt UE realizowany jest dla wszystkich szkół prowadzących kształcenie zawodowe w woj. Opolskim.

Realizacja projektu przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu we współpracy z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki przewidziana jest od 01.08.2018 – 31.07.2022r. Główne założenia projektu:

 • Zorganizowanie dla uczniów czterotygodniowych stypendialnych staży w Polsce
 • Wyposażenie szkół w specjalistyczne pracownie kształcenia zawodowego
 • Organizacja na terenie szkół "Szkolnych Punktów Informacji i Kariery"
 • Organizacja kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe
 • Rozbudowa sieci współpracy szkół zawodowych i przedsiębiorców
 • Utrzymanie portalu "Sieć współpracy na rzecz nowoczesnej szkoły zawodowej" (zapoczątkowanego z poprzedniego projektu)
 • Dzień bezpiecznej jazdy - zajęcia z symulatorami jazdy w trudnych warunkach
 • Organizacja seminariów połączonych z warsztatami dla uczniów, związanych z doradztwem zawodowym i planowaniem kariery zawodowej
 • Wyjazdy studyjne dla uczniów na targi branżowe oraz do nowoczesnych firm
 • Spotkania uczniów z lokalnym biznesem oraz instytucjami rynku pracy
 • Kampania promocyjna w mediach regionalnych
Do góry
Szkoła
Cele

- Kierować procesem rozwoju osobowości i dojrzewania ucznia by osiągnąć pożądane postawy moralne, rodzinne i obywatelskie.

- Wyposażyć ucznia w kompetencje umożliwiające mu samorealizację oraz zaspokojenie jego aspiracji życiowych i zawodowych.

Dane

Zespół Szkół w Głogówku
ul. Powstańców 34
48-250 Głogówek
Tel/Fax: 77-4373-301 , kom: 500-212-954
e-mail:
sekretariat@zsglogowek.pl
admin@zsglogowek.pl
Sekretariat czynny w godz. 07.00-15.00
od poniedziałku do piątku.

Webinspiracje Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie serwisu agencja interaktywna WebInspiracje - Stanisław Stadnicki , Deklaracja dostępności
Licznik odwiedzin: 1527314